Lenka Hudousková - majitel franšízy | hypoteční makléř
Karlovo náměstí 72, 280 02 Kolín
+420 728 735 858
hypoteky.kolin@gpf.cz

KDY BUDU PLATIT SANKCI ZA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ HYPOTÉKY

V současné době asi ¼ Čechů splácí hypotéku. Což znamená, že je velká pravděpodobnost, že když si budete pořizovat nové bydlení, nějaký úvěr, resp. Zástavní smlouva, bude již na nemovitosti váznout.

Koupit takový dům či byt není problém, ale některým prodávajícím může současný závazek snížit celkovou částku, kterou z prodeje chtěli získat. Na vině mohou být právě, dříve tak často diskutované, sankce za předčasné splacení hypotečního úvěru. V současné době jejich „vybírání“ omezeno legislativou, ale u starších úvěrů a u některých úvěrů od stavebních spořitelen to může být tato částka velice překvapivá.

Připravila jsem hodně zjednodušené vysvětlení, jak to tedy bylo a je. Upozorňuji, že každý úvěr je jedinečný, a proto je potřeba k tomu přihlížet. Pokud si nejste jistí, je vždy nejlepší se obrátit na specialistu, nebo přímo na financující banku.

Jak to tedy je:

  1. Úvěry uzavřené do 30.11.2016 vč. se řídí sazebníky platnými v den schválení úvěru, nebo individuálními podmínkami sjednanými v úvěrové smlouvě
  • Úvěry uzavřené od 1.12.2016 mají sankci stanovenou Zákonem o spotřebitelském úvěru, a to 1% z výše nesplacené jistiny max. však 50.000,- Kč a zároveň tato částka nesmí přesáhnou výši skutečně uhrazených úroků při řádném splácení. V případě, že do konce splatnosti je méně než rok, pak je to 0,5%.

Sankce se neuplatňuje v následujících případech:

  • U všech úvěrů s variabilní úrokovou sazbou
  • Úhrada z plnění z pojištění k zajištění hypotečního úvěru
  • 3 měsíce od sdělení nabídky nové úrokové sazby pro příští fixační období
  • Z důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci či invalidity žadatele, jeho manžela/ky případně partnera
  • Při mimořádné splátce do 25% z výše poskytnutého úvěru, kterou je možné provést každý rok 1 měsíc před výročím podpisu úvěrové smlouvy

Banka má právo v souvislosti s předčasným splacením hypotečního úvěru na náhradu nákladů souvisejících s předčasným splacením (ne s poskytnutím úvěru). Toto se netýká úvěrů splácených min. 24 měsíců s účelem nabytí nemovitosti, výstavba nebo modernizace.

Orientační poplatky před účinností Zákona o spotřebitelském úvěru*:

ČS/RB/EQ                 10% z výše nesplacené jistiny

HB/ČSOB/KB*2

MMB/UCB                 5% z výše nesplacené jisty za každý rok do konce fixace

SB                              0,35% z výše nesplacené jistiny za každý měsíc do konce fixace

mB                              zdarma do 20% z výše nesplacené jistiny, jinak 5% nad tuto částku *1

WHB                           dle účelně vynaložených nákladů, které bance vznikly při předčasném splacení

*informace se mohou lišit podle individuálních podmínek sjednaných v konkrétní úvěrové smlouvě

*1 platí do 31.12.2010, od 1.1.2011 max. 0,5%/1% překračuje – li mim. splátka v jednom roce 20% z nesplacené jistiny

*2 KB nabízela mimořádné splátky dle ZoSÚ cca již od 9/201

Doufám, že vám informace výše umožnily alespoň základní orientaci. Samozřejmě platí, že s bankami se dá o výši konečné sankce diskutovat. V takovém případě je výhodou mít po svém boku někoho, kdo ví, za jakých podmínek je možné žádat o snížení či úplné odpuštění hrozící sankce. V takovém případě se na mne neváhejte obrátit.

Lenka Hudousková – hypoteční makléř